Den gröna turisten

Idéer och inspiration för ett hållbart resande


Leave a comment

Väsktips för Venedigturister

Det där med hållbarhet kan ju ses ur många synvinklar… Det kan handla om miljö, kultur, traditioner… eller att en destinations invånare ska klara av att leva i en stad som kontinuerligt besöks av turister! Därav det, kanske till synes griniga, lagförslaget i Venedig om att förbjuda resväskor på hjul. Läs mer här: http://www.svd.se/resor/venedig-vill-forbjuda-resvaskor-pa-hjul_4125195.svd

Så om du planerar att resa till Venedig framöver kan det vara klokt att tänka på att välja rätt väska… roligare kan man ju ha än att lägga reskassan på väskböter! Och så minskar bullret i kanalstaden…

Advertisements