Den gröna turisten

Idéer och inspiration för ett hållbart resande

Äventyra inte världens framtid. Äventyra!

Leave a comment

Den gröna turistenTycker du om att resa? Lockas du av äventyrliga aktiviteter? Grattis, du är en världsförbättrare!

Vad nu då? Jo, så här är det. Häng med i resonemanget så ska Den gröna turisten reda ut det här för dig i ett nafs! UNWTO (eller United Nations World Tourism Organization, det vill sägas FN:s organ för turismfrågor) la fram en resolution som antogs vid FN:s senaste generalförsamling i New York den 14:e januari i år. I den slås det fast att hållbar turism bidrar till att minska fattigdomen i världen eftersom den stimulerar de lokala ekonomierna och bör därför marknadsföras och stöttas aktivt av samtliga FN:s medlemsstater. Man ser alltså hållbar turism som ett medel för att hjälpa utvecklingsländer att förbättra sin ekonomiska situation och därmed stimulera deras utveckling.

Sedan tidigare har UNWTO i en rapport konstaterat att äventyrsturism är en kategori inom turismen som är särskilt viktig ur denna synpunkt. Vid en klassisk paketresa är de lokala företagarens andel endast fem dollar av hela summan, däremot stannar i genomsnitt 65,6% av det som äventyrsturisten betalar för sin resa på destinationen. Detta gör äventyrsturismen till en särskilt intressant kategori av resor ur hållbarhetssynpunkt.

Så tveka inte, bestig berg, vandra genom forsar, paddla till en pol! Släpp loss äventyraren i dig, det gör både dig och världen gott.

Källa: www.lagenziadiviaggi.it, www2.unwto.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s